Bilyay Akademi - Türkiye'nin ilk spiritüel kurumundan Akademi'ye...

Bilyay Akademi

Kayıt ve bilgi için +90 (212) 243 18 14 no.lu telefonu arayabilirsiniz.

Uzmanlarımız

Devrim DEMİRKAN

Devrim DEMİRKAN

1971 İstanbul doğumluyum. Çocukluk dönemimi İzmir'de yaşadıktan sonra 1990 yılında üniversite eğitimimi makina mühendisi olarak tamamlamak üzere İstanbul'a tekrar döndüm. Bu dönemde üniversite eğitimimin 2. sınıfında, 1992 yılında Metafizik Tetkik İlmi Araştırma Derneği'nin kapısından girme şansına erdim. Uzun bir süre, o dönemler Perşembe günleri olan halka açık konferansları takip etme fırsatım oldu. Bu konferansların, 20 li yaşlarımda hayat ile ilgili bir çok soruma cevap bulabilmem için yol gösterici temel bilgileri edinmemi ve yola koyulmamı sağlayan önemli zamanlar olduğunu şimdi daha iyi anlamlandırabiliyorum.

Bu yollarda çaba gösteren varlıkların, benim gözlemlediğim kadarıyla, ortak bir patern ile yol aldıklarını gözlemledim: İçinde bulunulan realiteden bir üst realiteye geçmek fırsatın ile ilgili teorik bilgiler o varlığa bir şekilde aktarıldıktan sonra (bir eş zamanlılık ile başka bir varlık ile ilgili herhangi bir sohbet anında, bir kitaptan, bir konferanstan vb.) bir süre bu bilgilerin pratiğinin yapılabilmesi açısından hayatın içine yoğun bir çekilim planı uygulanmaktadır. Benim de böyle bir dönemimde, MTIAD ortamından 1990 ların sonlarından 2011 yılına kadar ara verdim. Döndüğümde, belli bir süre yeniden halka açık konferansların takibinden sonra, BİLYAY Akademi derslerini ve çalışmalarını takip ettim. Bu çalışmalar süresinde, 2013 yılında İlahi Nizam Ve Kainat kitabının yayımlanması görevi derneğe verildi ve süreçte dernek bünyesinde çok heyecan verici bir çalışma zamanı geçirdik. 2015 yılından itibaren de, derneğin aktif bir üyesi olarak hem dernek bünyesinde teknik ekip de görev almakta hem de imkan olduğunda salı konferanslarında konferanslar vermekteyim.

Eğitim alanınımın mühendislik olması ve mesleğimin de yazılım uzmanlığı olması dolayısıyla, bu yolda olduğum tüm zamanlarda problemlere ve aradığım cevaplara daima pozitif bilimler perspektifinden yaklaşarak ulaşmaya çalıştım. İlahi Nizam Ve Kainat kitabında da birçok kısımda vurgulandığı gibi, okulumuzun bu son dönemleri artık körü körüne bir "iman" durumunda olmaktan çok "idrak" edebilme çabasında olmamızı bildirmektedir; bu idrake erişebilmemiz için de mevcut pozitif bilimlerin yaklaşımları ile yeni ruhsal bilgilerin örtüştürülme çabasının önemli olabileceğine inanarak, araştırmaları bu çerçevede sürdürmekteyim.